top of page

Helena Wojdylová

Jsem lékařka čínské medicíny vystudovaná v Číne na Tianjin University of Traditional Chinese Medicine v oboru Akupunktura pod vedením paní profesorky Wang Wei. Hovořím anglicky, rusky, španělsky a čínsky.  V těchto jazycích léčím. Mnoho mých pacientů byli nejen Čínané, u kterých jsem i jako cizinka získala plnou důvěru, ale také cizinci, žijící dlouhodobě v Číně, kteří porozuměli TCM, pochopili, že jde léčit i jiným způsobem nežli klasickou západní medicínou. Jsem velmi ráda že i zde v ČR mě stále navštěvují mnozí z nich, konzultují své zdravotní problémy. 

Mám 6ti letou praxi v nemocnicnicích a klinikách v Číně a od roku 2020 pracuji na své klinice v Praze. Nejdůležitejsí a velmi zajímavá je pro mě praxe u paní profesorky Wang Wei na univerzitní klinice, pod jejíž dozorem a vedením jsem a mám možnost vidět mnoho různých nemocí, problémů a jejich řešení a také, aktivně se mohu na řešení podílet. Dále mám tří měsíční praxi v nemocnici pro lidi, kteří jsou po mozkových příhodách a na dětské klinice. 

Ráda i Vám poradím, ulevím od bolesti a obtíží. Objednat se můžete na telefonu zde.

Můj kanál
Přehrát video
bottom of page